Remiss av SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1. Riksdagens ombudsmän (JO)
2. Kammarrätten i Stockholm
3. Förvaltningsrätten i Stockholm
4. Förvaltningsrätten i Jönköping
5. Justitiekanslern (JK)
6. Domstolsverket
7. Datainspektionen
8. Bokföringsnämnden (BFN)
9. Myndigheten för delaktighet
10. Barnombudsmannen
11. Statskontoret
12. Statens skolverk
13. Statens skolinspektion
14. Specialpedagogiska skolmyndigheten
15. Sameskolstyrelsen
16. Högskolan i Halmstad
17. Linköpings universitet
18. Mittuniversitetet
19. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
20. Konkurrensverket
21. Tillväxtverket
22. Regelrådet
23. Diskrimineringsombudsmannen
24. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
25. Borgholms kommun
26. Eda kommun
27. Gislaveds kommun
28. Grums kommun
29. Göteborgs kommun
30. Hallsbergs kommun
31. Hammarö kommun
32. Järfälla kommun
33. Karlskoga kommun
34. Kungsörs kommun
35. Landskrona kommun
36. Ljusdals kommun
37. Malmö kommun
38. Motala kommun
39. Munkfors kommun
40. Nacka kommun
41. Norrköpings kommun
42. Nykvarns kommun
43. Skellefteå kommun
44. Sorsele kommun
45. Stockholms kommun
46. Svalövs kommun
47. Sölvesborgs kommun
48. Tibro kommun
49. Torsås kommun
50. Tranås kommun
51. Vadstena kommun
52. Vansbro kommun
53. Varbergs kommun
54. Vännäs kommun
55. Åre kommun
56. Ängelholms kommun
57. Övertorneå kommun
58. Kalmarsunds gymnasieförbund
59. Region Jönköpings län
60. Academedia AB
61. Almega Utbildningsföretagen
62. Arbetsgivaralliansen
63. Arbetsgivarföreningen KFO
64. De små kommunernas samverkan (SmåKom)
65. Friskolornas riksförbund
66. Fristående förskolor (SEFIF)
67. FSO Fria förskolor
68. Föreningen Grävande journalister
69. Företagarna
70. Föräldraalliansen Sverige
71. Handikappförbunden (HSO)
72. Idéburna skolors riksförbund
73. Internationella Engelska skolan i Sverige AB
74. Kunskapsskolan i Sverige AB
75. Landsorganisationen i Sverige (LO)
76. Lika Unika
77. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
78. Lärarförbundet
79. Lärarnas Riksförbund
80. Riksförbundet Attention
81. Riksförbundet BRIS
82. Rådet för kommunal redovisning (RKR)
83. Svenska journalistförbundet
84. Svenska Montessoriförbundet
85. Svenskt Näringsliv
86. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
87. Sveriges elevkårer
88. Sveriges elevråd (SVEA)
89. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
90. Sveriges skolledarförbund
91. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
92. Transparency International Sverige (TI Sverige)
93. Vittra AB
94. Waldorfskolefederatione

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.