Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2016:92 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar Diarienummer: Ku2017/00232/D

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2016:92 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 24 mars 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...