Remiss av SOU 2017:29 Brottsdatalag Diarienummer: Ju2017/03283/L4

Publicerad

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 juli 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.