Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt Diarienummer: S2017/0637/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:87 Finansiering subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 21 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.