Hoppa till huvudinnehåll

Remiss Ds 2017:64 Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd Diarienummer: Ju2017/09870/EMA

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64).

Ladda ner:

Remissvaren med referens till ärendenummer Ju2017/09870/EMA ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 20 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...