Remiss från Socialdepartementet

Remiss Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Diarienummer: S2017/07480/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är fredagen den 16 februari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.