Remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd (U 2017:10) Diarienummer: U2018/01589/GV

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd (U 2017:10).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 25 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.