Remiss från Socialdepartementet

Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen Diarienummer: S2018/03106/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Webbsidan kompletteras fortlöpande med inkommande remissvar.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 25 juni 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.