Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Ds 2019:6 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag Diarienummer: Ju2019/01733/L1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag, Ds 2019:6.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 31 juli 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...