Hoppa till huvudinnehåll

Remiss om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet Diarienummer: M2019/01776/R

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som Miljödepartementet har remitterat promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och skrivelsen Rättliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 januari 2020. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...