Remiss från Socialdepartementet

Inbjudan till remissmöte angående EU-kommissionens förslag om digitalt grönt intyg Diarienummer: S2021/02816

Publicerad

Socialdepartementet önskar ta del av synpunkter på förslagen till förordningar och bjuder därför in till ett remissmöte onsdagen den 31 mars kl. 15.00–16.30.

Remissinstanser:

Ni som inte har möjlighet att delta är välkomna att skicka skriftliga synpunkter om det aktuella förslagen senast den 7 april 2021 till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.fs@regeringskansliet.se.