Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Sakråd om Sveriges nationella UPR-rapport

Publicerad

Med anledning av att Sverige ska lämna en nationell rapport inom ramen för den tredje cykeln av FN:s Universal Periodic Review (UPR), bjuder Regeringskansliet in till sakråd onsdag den 4 september kl. 9.00-12.00.

Vid sakrådet kommer följande huvudsakliga områden att diskuteras: skydd för mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, insatser mot diskriminering, rasism och hatbrott, insatser för jämställdhet samt mot mäns våld mot kvinnor, insatser mot människohandel och för barns rättigheter, insatser för urfolks- och nationella minoriteters rättigheter samt insatser för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.