Så kan du påverka och delta i debatten om EU:s framtid

I den pågående debatten om hur EU ska utvecklas kan du som medborgare göra din röst hörd genom seminarier, debatter och webbsamråd.

© European Union 2017 / Källa: EC - Audiovisual Service / Foto: Jennifer Jacquemart

Resultatet av diskussionerna med EU:s medborgare kommer att presenteras för Europeiska rådet och användas för att identifiera möjliga prioriteringar de kommande fem till tio åren.

Delta i webbsamrådet om EU:s framtid

Vilka förhoppningar, förväntningar eller farhågor har du om EU:s framtid? Bli en del av debatten genom att delta i ett webbsamråd. En slumpmässigt utvald panel av invånare i EU har tagit fram ett formulär med tolv frågor kopplade till diskussionen om hur EU ska utvecklas.  

Webbsamrådet på Europeiska kommissionens webbplats

Tyck till om kommissionens vitbok om EU:s framtid

Under våren 2017 lade kommissionen fram en så kallad vitbok som beskriver fem olika scenarier för hur EU kan utvecklas. Mer information om vitboken, och de EU-sakråd som regeringen har genomfört kopplade till den, hittar du via länkarna här intill. Här nedan kan du läsa vitboken och skicka in dina synpunkter.

Läs vitboken och skicka in dina synpunkter på kommissionens webbplats