Dialog om EU:s framtid

Inom EU har en nödvändig och nyttig framtidsdebatt påbörjats. Här kan du läsa mer om bakgrunden till diskussionen och hur den hittills har förts i Sverige. Du hittar även information om hur du kan göra din röst hörd i debatten. Ju fler som engagerar sig, desto bättre är förutsättningarna för att stärka tilltron till det europeiska samarbetet.

© European Union 2016 / Källa: EC - Audiovisual Service / Foto: Cristof Echard

En inkluderande diskussion om EU:s framtid

Här kan du läsa mer om bakgrunden till diskussionen om EU:s framtid, en diskussion som kommer att fortsätta under 2019.

Ett antal personer sitter i ett sammanträdesrum.
Regeringen har genomfört ett antal så kallade EU-sakråd kopplade till diskussionen om EU:s framtid. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Diskussionen i Sverige om EU:s framtid

Här hittar du mer information om diskussionen om EU:s framtid i Sverige. Regeringen arbetar för att ge fler möjlighet att delta i diskussionen.

© European Union 2017 / Källa: EC - Audiovisual Service / Foto: Jennifer Jacquemart

Så kan du påverka och delta i debatten om EU:s framtid

I den pågående debatten om hur EU ska utvecklas kan du som medborgare göra din röst hörd.

Innehåll om dialogen om EU:s framtid

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.