Chile

Sverige och Chile upprättade diplomatiska förbindelser 1827 då konsulat etablerades i Stockholm och Valparaíso. Chile är Sveriges tredje största handelspartner i Latinamerika efter Brasilien och Mexiko, men den största handelspartnern i regionen mätt per capita. Sveriges totala export till Chile uppgick till 3 502 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 1 286 miljoner SEK under samma år. De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Chile är maskiner och apparater, bilar, papper och papp samt järn och stål. Importen består av bland annat frukt och nötter, koppar och läkemedel. De flesta större svenska multinationella företagen finns representerade i Chile, såsom Alfa Laval, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Ericsson, H&M, IKEA, Saab, Sandvik, Scania, Tetra Pak och Volvo.

Sverige och Chile har gällande bilaterala avtal om investeringsskydd och dubbelbeskattning. Sedan 2002 finns ett associeringsavtal mellan EU och Chile som ytterligare främjar förbindelserna.

Sverige har en ambassad i Santiago de Chile. Ambassadören i Chile är sedan 2022 sidoackrediterad till Peru.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Chile

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 20 träffar.