Kanada

Sveriges totala export till Kanada uppgick till 10 292 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 4 812 miljoner SEK samma år. De största produktkategorierna som exporteras från Sverige till Kanada är maskiner och apparater, mineraloljeprodukter, bilar, läkemedel samt järn och stål. Importen består bland annat av råvaror och bränslen, utrustning för telekommunikation samt mät- och kontrollinstrument.

Det finns omkring 130 svenska dotterbolag etablerade i Kanada och ännu fler svenska företag är representerade genom distributörer. Flera av de svenska företagen har varit etablerade sedan många år som leverantörer av maskiner och utrustning till Kanadas råvarubaserade industri. Stora svenska företag i Kanada är exempelvis Epiroc, SKF, Securitas, Saab, Ericsson, IKEA, Volvo Bus, H&M och Sandvik. Ericsson bedriver FoU-verksamhet i landet.

Samsynen är ofta stor i den kanadensiska och svenska utrikespolitiken. Vid folkräkningen år 2011 uppgav drygt 340 000 kanadensare att de hade, åtminstone delvis, svenskt ursprung. Huvuddelen är tredje generationens svenskar. I samma folkräkning framgår att omkring 7 500 personer har svenska som modersmål.

Sverige har en ambassad i Ottawa och nio honorärkonsulat runt om i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kanada

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 33 träffar.