Kuba

Sveriges totala export till Kuba uppgick till 307 miljoner SEK under 2021 och importen nådde 34 miljoner SEK under samma år. Exporten bestod främst av maskiner och apparater, bilar samt råvaror och bränslen och importen bestod främst av malm och skrot av metaller samt tobaksvaror. En handfull svenska företag finns idag representerade på Kuba.

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2021–2025 omfattar 175 miljoner SEK. Strategin fokuserar utvecklingssamarbetet inom tre målområden: 1) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet, 2) Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser, samt 3) Inkluderande ekonomisk utveckling.

EU och Kuba har ett avtal om politisk dialog och samarbete (PDCA) som tillämpats provisoriskt sedan 2017.

Sverige har en ambassad i Havanna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kuba

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 23 träffar.