Tjeckien

Sverige och Tjeckien har mycket goda bilaterala relationer. Sedan 1921 har Sverige en ambassad i Prag. Tjeckien representeras i Sverige genom sin ambassad i Stockholm samt en honorärkonsul i Malmö. De svensk-tjeckiska förbindelserna präglas av samarbetet inom EU och ett betydande handelsutbyte.

Närmare 200 svenska företag finns representerade i Tjeckien: Alfa Laval, IKEA, Lindab, Mölnlycke Health Care, Nibe, Oriflame, Saab, Scania, Sandvik, SKF och Volvo är några exempel. Skanska är det största med ca 5 000 anställda. Den vanligaste verksamheten är försäljning, men produktion förekommer också. Finsk-svenska IT-företaget Tietos anläggning i Ostrava i östra Tjeckien, med över 2 000 anställda, är ett exempel på en investering i tjänstesektorn. Inom detaljhandeln har bl.a. H&M och Lindex framgångsrikt etablerat sig på den tjeckiska marknaden.

Den nordiska handelskammaren i Prag har ett drygt hundratal svenska medlemmar och bedriver, tillsammans med ambassaden och Business Sweden, ett aktivt arbete för att stödja och representera dessa företag. Svensk miljöteknik, hälsovårdskunnande, trafiksäkerhet, fordonsteknik, design, film och litteratur är några av de områden som presenteras för den tjeckiska marknaden.

Den hittills enskilt största affären, som har sin grund i ett avtal mellan svenska staten och tjeckiska staten, är det tjeckiska försvarets leasing av 14 stycken JAS 39 Gripen. Kontraktet tecknades ursprungligen för en tioårsperiod (2005-2015) men förlängdes i maj 2014 för ytterligare 12 år. Leasingsamarbetet har också lagt grunden till ett bredare och långsiktigt industriellt samarbete mellan Tjeckien och Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Tjeckien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 17 träffar.