Tunisien

Sveriges förbindelser med Tunisien går tillbaka till 1736, då ett freds- och sjöfartstraktat ingicks mellan länderna. Sverige och Tunisien har haft diplomatiska förbindelser sedan Tunisiens självständighet 1956. Sedan oktober 2016 har Sverige åter en ambassad på plats i Tunis. Tunisien har en ambassad i Stockholm.

Svensk export till Tunisien består främst av verkstadsprodukter, trävaror och transportmedel. Importen till Sverige från Tunisien består till största del av råvaror och bränslen, samt kläder. Business Swedens kontor i Casablanca, Marocko, ansvarar för den tunisiska marknaden. För uppdaterad handelsstatistik hänvisas till Kommerskollegium.

Utvecklingssamarbete med Tunisien genomförs inom ramen för Sveriges regionala utvecklingsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika. Det regionala stödet syftar till att främja stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen.

Tunisien har sedan länge varit ett populärt resmål för svenska turister. Aktuella reserekommendationer återfinns genom länken ”Reseinformation Tunisien”.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Tunisien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 28 träffar.