Uttalande från Miljödepartementet

Uttalande av miljö- och klimatminister Isabella Lövin med anledning av Mark- och miljööverdomstolens yttrande den 15 juni 2020

Publicerad

Regeringen har tidigare beslutat att regeringen ska pröva om Preemraff Lysekil kan tillåtas. Skälet för det är att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag på grund av dess klimatpåverkan.

Mark- och miljööverdomstolen som har handlagt ärendet är nu klara med sin beredning och har överlämnat det till regeringen tillsammans med ett yttrande. I och med att domstolen nu överlämnar ärendet till regeringen kommer regeringen att inleda sin handläggning av ärendet för att fatta beslut om verksamheten kan tillåtas.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren