Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

"Sverige behöver människor som satsar på sina idéer"

Publicerad

Sveriges Innovationsriksdag välkomnade statsminister Stefan Löfven till 2015 års kongress i Västerås den 21 april. Inför hundratals företrädare för Sveriges regionala och nationella innovationssystem höll statsministern ett öppningsanförande om Sveriges nya innovationspolitik. Det är femte året i rad som innovationsriksdagen arrangeras.

Stefan Löfven skakar hand med deltagare.
Stefan Löfven hälsades välkommen till innovationsriksdagen i Västerås. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Statsministern inledde sitt anförande med att tala om hur arbetet med innovation följt honom genom hela arbetslivet. Han gav exempel på intryck han fått med sig på vägen, och kopplade dessa erfarenhetet till det reformprogram som regeringen vill genomföra.

-Vi behöver fler som vågar ta språnget. Människor som satsar på sina idéer. Arbetsplatser som skapar nya sätt att jobba. Företag och kommuner som förändrar det samhälle, den värld, de är del av. Och politiken kan hjälpa till att göra det möjligt, sa statsministern i sitt tal.

Sveriges Innovationsriksdag har blivit en av Sveriges större mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte om innovationsbaserad näringslivsutveckling, med bred uppslutning från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Här möts företrädare för regionala innovationsmiljöer, lärosäten och forskningsinstitut, kluster, nationellt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare.

Stefan Löfven berättade om regeringens nyinrättade innovationsråd vars syfte är "att få direkt input för att stärka Sveriges innovationsklimat".

-Där har jag samlat ministrar, entreprenörer, forskare, företagsledare från olika delar av Sverige, och på vårt första möte på Harpsund tog vi bland annat upp den offentliga riskkapitalförsörjningen och de nya entreprenörernas plats i innovationssystemet, berättade statsministern.

Vidare berättade statsministern om regeringens nyindustrialiseringsstrategi som innebär att Sverige ska vidare framåt - "mot en världsledande innovationsekonomi, där Sverige inte räds för att ta plats, sticka ut, och leda vägen".

-Vi har en öppenhet och nyfikenhet mot omvärlden. Vi har en stark förmåga till omställning och nytänkande. Vi har en industri och tjänstesektor som ännu är världsledande inom många områden. Och framför allt har vi just viljan till samverkan. Det bevisas ju inte minst av möten som denna innovationsriksdag, avslutade statsministern.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.