Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikes namnbok – nu ännu nyare

Publicerad

Vad heter landsbygdsminister på engelska? Vad heter Myndigheten för delaktighet på franska? Vad kallas en invånare i Kosovo på finska? Svaren på dessa och tusen andra frågor finner du i Utrikes namnbok.

Utrikes namnbok
Utrikes namnbok är numera en gratispublikation på nätet. Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

I dag lanserar Utrikesdepartementet den nya, tionde utgåvan av Utrikes namnbok. Två år har gått sedan den senaste utgåvan publicerades.

Har det hänt något sedan sist? Ja, vi har ju till exempel fått en ny regering och med den nya namn på ministrar och departement. Flera myndigheter har försvunnit, tillkommit, omorganiserats eller bytt namn. Nya namn på svenska kräver nya namn på andra språk.

Liksom i förra utgåvan har alla namn på engelska, franska, tyska och spanska granskats och vid behov uppdaterats. Många läser Utrikes namnbok med nöje, ännu fler har användning av den som referensverk i sitt arbete.

Namnboken är numera en gratispublikation på nätet. Du hittar den här på regeringens webbplats.

Utrikes namnbok

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator