Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Regeringens tio ståndpunkter för att reformera EU:s flyktingpolitik

Publicerad

I morgon den 8 september reser statsminister Stefan Löfven till Berlin för att träffa Tysklands förbundskansler Angela Merkel och senare under dagen tar statsministern emot Österrikes förbundskansler Werner Faymann.

Statsminister Stefan Löfven har den 7 september presenterat regeringens politik för att reformera EU:s flyktingsystem.

- Det viktigaste nu är att alla länder tar ansvar, att vi skapar ordning och reda i mottagandet och att vi angriper orsakerna till den internationella flyktingkrisen, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen kommer att driva dessa tio ståndpunkter för att reformera EU:s flyktingpolitik: 

  1. Att EU ska inrätta en permanent och tvingande omfördelningsmekanism vid katastrofer.
  2. Att EU ska fortsätta att prioritera att rädda liv.
  3. Att alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna.
  4. Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.
  5. Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna.
  6. Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett återvändandeprogram.
  7. Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.
  8. Att EU kraftigt ska öka antalet kvotflytingar till cirka 100 000.
  9. Att EU-kommissionen föreslår fler lagliga vägar till EU.
  10. Att EU behöver en mer aktiv utrikes och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.

Imorgon träffar Stefan Löfven Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Österikes Walter Faymann för att diskutera dessa frågor. Att reformera EU:s migrationspolitik har stått högt på agendan sedan regeringen tillträdde.

På samma sätt som alla länder i EU ska dela på ansvaret, är Sveriges mottagning av flyktingar, hela Sveriges ansvar. Därför ska alla kommuner ta emot flyktingar. Regeringen förbereder nu lagförslag om att avskaffa kommun-vetot i flyktingpolitiken. Därför ökar vi stödet till kommunerna som tar emot flyktingar.

Regeringen kommer inom kort att presentera fler satsningar i budgeten för nästa år för att förbättra etableringen för de flyktingar som kommer till Sverige.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.