Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Fler lärare till kulturskolan – nu fördelas pengar till lärosätena

Publicerad

Idag har regeringen beslutat om fördelning av medel för att fler kulturskolelärare ska utbildas. De lärosäten som tilldelas medel är Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Ministrarna sitter i en soffa och ler in mot kameran
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Foto: Anna Söderström/Regeringskansliet

– Detta är en viktig del i den nationella strategin för kulturskolan som vi nyligen presenterade. Förutsättningarna för att fler barn i Sverige ska få testa sina vingar, utmana sin nyfikenhet, stå på en scen, spela ett instrument, fotografera, programmera och måla behöver bli ännu bättre, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

För att förbättra förutsättningarna för att rekrytera lärare till kulturskolan föreslår regeringen en permanent satsning på ett kulturskolekliv motsvarande 25 miljoner kronor för 2018, och beräknar 40 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2019. När satsningen är fullt utbyggd kan de här särskilda medlen, lågt räknat, komma att motsvara 150–200 utbildningsplatser per år. Satsningen innebär bl.a. bättre information om befintliga utbildningsvägar, fler utbildningsplatser, fortbildningsinsatser och utvecklingsmedel till vissa lärosäten för att ta fram utbildningar med relevans för kulturskolan.

– Kärnan i kulturskolan är lärarna och inom några år väntar stora pensionsavgångar samtidigt som kulturskolans utbud breddas. Därför behöver vi säkerställa att fler kulturskolelärare utbildas och att personer som idag har en konstnärlig utbildning får möjlighet till en pedagogisk utbildning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Totalt handlar dagens beslut om nästan 19 miljoner kronor som betalas ut i april. Av de 25 miljoner kronor som avsatts för 2018 har 4 miljoner redan gått till ett uppdrag till Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd att tillsammans kartlägga behovet av, och informera om, högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolan.

Följande lärosäten får nu särskilda medel för att utveckla och ge utbildning av relevans för kulturskolan.

  • Lunds universitet (4,5 mnkr)
  • Göteborgs universitet (4,5 mnkr)
  • Umeå universitet (4,5 mnkr)
  • Stockholms universitet (1,8 mnkr)
  • Stockholms konstnärliga högskola (1,8 mnkr)
  • Stockholms Musikpedagogiska Institut (1,8 mnkr)

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.