Artikel från Statsrådsberedningen

Nystart för Nationella innovationsrådet

Publicerad

Nu startar arbetet med innovationsrådet för denna mandatperiod med nya externa ledamöter. Statsministern är ordförande i rådet där också statsråden Isabella Lövin, Magdalena Andersson, Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans ingår.

 • Statsminister Stefan Löfven pratar med flera ledamöter.

  Statsminister Stefan Löfven i samtal med flera ledamöter.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Sverige är ett av världens främsta innovationsländer. Sveriges starka utveckling är beroende av förmågan att kunna bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Det kräver en utvecklad samverkan som spänner över flera samhällssektorer och politikområden, där aktörer med olika roller tillsammans bidrar till en större helhet. Innovation behövs för att utveckla samhället.

Att inrätta innovationsrådet har handlat om att skapa samverkan mellan grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innovationsarbete. Syftet med att placera det nationella innovationsrådet på högsta politiska nivå är att tydligt ge prioritet till arbetet med att stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft för att säkra välfärden och kunna möta samhällets utmaningar.

– Innovationsrådet är av stor betydelse för mig personligen. Det ger mig och regeringen möjlighet att belysa pågående utveckling och reflektera tillsammans med en grupp mycket kompetenta personer från olika delar av samhället. Jag är väldigt glad över de nya ledamöterna, säger statsminister Stefan Löfven som är ordförande i Nationella innovationsrådet.

De nya externa ledamöterna som tar plats i Nationella innovationsrådet 2019 är: Katarina Ageborg, Svante Axelsson, Sophia Bendz, Åsa Bergman, Alrik Danielson, Samuel Engblom, Lena Miranda, Daniel Sachs, Sylvia Schwaag Serger, Ann-Marie Wennberg och Hans Westlund.

Ledamöterna i innovationsrådet besitter olika erfarenheter och kompetens. Gemensamt för alla är dock en vilja att bidra till utvecklingen av en politik som med innovation som i sin tur kan bidra till att lösa olika stora utmaningar för samhället med innovation. De är inte med i rådet utifrån någon politisk övertygelse. Deras uppgift är att utifrån sina erfarenheter och perspektiv från näringsliv, akademi och andra delar av samhället bidra med synpunkter och råd på regeringens politik.

Regionala möten

Flera av innovationsrådets möten kommer att hållas på olika platser i Sverige. Det är oerhört viktigt att ta till vara kompetens från olika regioner och att hela Sverige känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

– Min ambition är att vi varje halvår ska anordna ett möte i någon av landets regioner. Avsikten med dessa möten är att belysa nationell politik utifrån ett regionalt perspektiv. Jag tror att det finns en stor potential att skapa en positiv spiral som bidrar till konkurrenskraft och tillväxt för hela Sverige, säger statsministern Stefan Löfven.

Ett fortsatt starkt Sverige

Sverige är ett framgångsrikt innovationsland med stark konkurrenskraft och export.

– Det behöver vi behålla. Genom att vara fortsatt framgångsrika inom innovationsområdet får Sverige en förmåga att inte bara delta i utvecklingen, utan att också vara med och leda den, avslutar Stefan Löfven.

På så sätt skapas en attraktionskraft för utländska investeringar i Sverige, samtidigt som det svenska näringslivet och offentlig sektor bidrar till ett ännu bättre och mer hållbart samhälle.

Kontaktinformation

Fakta om innovationsrådet

Innovationsrådet har 4–6 möten om året, både i Stockholm och ute i landet. Varje möte har två till tre dagordningspunkter där man diskuterar olika samhällsutmaningar där innovation är en del av lösningen. Exempel på områden som rådet kan diskutera är klimatomställning, entreprenörskap, AI, kompetensförsörjning eller data som samhällsresurs. Förväntningen är att ledamöterna utifrån engagemang och viljan att bidra, tillför perspektiv, reflektioner och kunskap som kan bidra till lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.