Artikel från Näringsdepartementet

Regeringens arbete med turism och besöksnäring

Publicerad

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar som skapar stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. Sveriges attraktionskraft som besöksdestination är en viktig fråga för regeringen. Det finns en fortsatt potential för utveckling av näringen och regeringen har därför beslutat att för första gången ta fram en nationell strategi för en hållbar turism och besöksnäring.

Med strategin vill regeringen skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i vårt land. Strategin ska peka ut riktningen för den fortsatta politiken inom området och definiera mål som ska gälla fram till 2030.

Fler och fler väljer att komma till Sverige eller stanna i Sverige under sin semester. Ofta är det naturen som lockar, men också intressanta måltidsupplevelser, kultur och kulturmiljöer, svensk arkitektur och design. Fler turister och längre vistelser ger stora affärsmöjligheter för besöksnäringens olika branscher och många företag som producerar varor och tjänster för att möta besökarens efterfrågan. Besöksnäringen är en ny basnäring för Sverige, den är personalintensiv och erbjuder många, inte minst unga personer och personer med utländsk bakgrund, ett första steg in på arbetsmarknaden. Den bidrar både till Sveriges exportintäkter genom utländska besökares konsumtion i Sverige men också genom sin platsbundenhet till lokal och regional utveckling så att stora delar av landet blir mer attraktiva att bo, leva och verka i.   

Andra aktörer

Tillväxtverket ansvarar för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism.

V.S. Visit Sweden AB ägs gemensamt av staten och besöksnäringen och ansvarar för att marknadsföra Sverige som turistland utomlands.