Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Fiskerådet beslutade om fiskekvoter i Östersjön

Publicerad

Det blir förbjudet med riktat torskfiske i östra Östersjön under 2020 och möjligheterna till att fiska torsk i västra delen ska minska kraftigt. Det enades EU:s fiske- och jordbruksministrar om den 14–15 oktober. Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerade Sverige.

Överenskommelse nåddes

Varje år lämnar EU-kommissionen förslag på nästkommande års fiskemöjligheter i Östersjön. EU-kommissionens förslag för 2020 reglerar arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Fiskekvoterna var en viktig punkt på dagordningen när fiske- och jordbruksministrarna möttes den 14-15 oktober. Efter många timmar av förhandlingar nådde ministrarna en överenskommelse.

– Jag är nöjd med förhandlingsresultatet, vi hade som mål att komma så nära EU-kommissionens förslag som möjligt och det åstadkom vi, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Förbud mot riktat torskfiske i öst

Beslutet innebär bland annat att:

  • Riktat fiske av östlig torsk blir förbjudet, eventuell bifångst får som mest uppgå till 2000 ton.
  • Fiskemöjligheterna av torsken i västra Östersjön minskas med 60 procent jämfört med 2019.
  • Sillfisket i västra Östersjön minskas med 65 procent.
  • Fiskemöjligheterna för lax minskar med 5 procent.

– Jag är mest nöjd med att vi fick nivåer som, med råge, är inom ramen för det som innebär hållbart fiske. På så sätt kan vi säkra att även framtida generationer kommer att kunna fiska, säger Jennie Nilsson, landsbygdsminister.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

I juni 2018 lämnade EU-kommissionen ett förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. Förslaget har diskuterats på flera nivåer sedan dess och på mötet informerade det finska ordförandeskapet om läget i förhandlingarna.

– Vi har kommit långt i många delar.  Men det återstår fortfarande arbete på teknisk nivå, framförallt när det handlar om den gröna arkitekturen och formerna för det, säger Jennie Nilsson.

Andra frågor som diskuterades i jordbruks- och fiskerådet den 14-15 oktober var bland annat en ny skogsstrategi, afrikansk svinpest, amerikanska strafftullar och marknadssituationen.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Finska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.