Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Ny skatt på så kallad råtobak

Publicerad

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att införa en skatt på så kallad råtobak, som idag är skattebefriad. Att råtobak inte beskattas har lett till vissa problem med att avgöra vilka tobaksprodukter som ska beskattas och oseriösa aktörer har försökt utnyttja reglerna för att fuska. Skatten föreslås tas ut med samma belopp som för röktobak.

Den föreslagna skatten införs framförallt för att komma till rätta med det fusk och andra problem som hanteringen av så kallad råtobak är förknippad med.

Gränsdragningen mellan beskattad röktobak och obeskattad råtobak har visat sig var svår och olika tolkningar har gjorts av branschen, myndigheter och domstolar. Detta har bland annat lett till att oseriösa aktörer påstått att den röktobak de sålt är skattebefriad råtobak.
Genom att införa en skatt på råtobak kommer regelverket bli tydligare och enklare att tillämpa för de seriösa aktörerna på marknaden. Det kommer också ta bort risken för dubbelbeskattning som har kunnat uppstå i vissa situationer vid till exempel snustillverkning.

Förslaget innebär även att det införs särskilda regler om distansförsäljning från andra EU-länder av snus, tuggtobak eller råtobak som innebär att det ska krävas en anmälan eller godkännande och ställande av säkerhet för att få sälja dessa varor på distans. För att förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter kommer reglerna om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter framöver även omfatta snus, tuggtobak och råtobak.

Förslaget om att beskatta råtobak beräknas öka statens inkomster med drygt 5 miljoner kronor per år. Tillsammans med övriga tobaksskatter beräknas tobaksskatterna totalt öka med omkring 35 miljoner kronor per år.

Ändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.