Regeringen uppmärksammar världscykeldagen

Publicerad

Den 3 juni är det cykelns dag. Regeringen uppmärksammar dagen som instiftades av FN 2018 för att lyfta de positiva effekter cyklande har på hälsa och miljö.

- I ett läge där vi ska hålla avstånd och där många sitter hemma är det viktigt att också röra på sig. Att cykla är ett klimatsmart sätt att resa och bra för folkhälsan. Den 3:e juni är det cykelns dag, ett perfekt tillfälle att ta en cykeltur i ett förhoppningsvis fint vårväder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter, samt bidra till en bättre folkhälsa. Regeringen arbetar utifrån en cykelstrategi för att uppnå detta.

Den nationella cykelstrategin är den första i sitt slag och fokuserar framförallt på fem insatsområden: att lyfta cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen, ett ökat fokus på grupper av cyklister, att främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur, att främja en säker cykeltrafik och ett fokus på forskning och innovation.