Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och klimatet på EU-toppmöte

Publicerad

EU:s framtida relation med Storbritannien och klimatmål för 2030 är två ämnen som statsminister Stefan Löfven och övriga EU-ledare ska ta upp när de möts i Bryssel 15–16 oktober. Stats- och regeringscheferna ska också diskutera EU:s relationer med Afrika och coronasamordning.

EU:s framtida relation med Storbritannien

Mötet inleds med att chefsförhandlare Michel Barnier uppdaterar EU-ledarna om förhandlingarna med Storbritannien om den framtida relationen med EU.

Förhandlingarna har pågått under våren och sommaren. Kvar att förhandla är bland annat hur reglerna för rättvis konkurrens ska se ut, vad fiskeavtalet ska innehålla samt hur tvistlösning ska gå till.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började en övergångsperiod som sträcker sig till slutet av 2020. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

EU:s klimatmål till 2030

För att bli klimatneutralt 2050 måste EU-länderna se över sina klimatmål för de närmaste åren. Förhandlingar om en klimatlag för EU har pågått sedan i våras och i september presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag på klimatmål till 2030. På mötet ska stats- och regeringscheferna ha en orienteringsdebatt om vilka klimatmål EU ska uppnå till 2030.

Covid-19

EU-ledarna ska också ha en övergripande diskussion om coronaläget i medlemsländerna och om EU-rekommendationen om att de medlemsländer som valt att införa restriktioner som påverkar den fria rörligheten i unionen samordnar sig. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer att uppdatera stats- och regeringscheferna om arbetet med att ta fram ett vaccin.

EU:s relation med Afrika

Stats- och regeringscheferna ska också behandla EU:s relation med Afrika inför det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen. De ska bland annat diskutera hur samarbetet mellan EU-länderna och länderna i Afrika ska förbättras och fördjupas.

Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Mer om toppmötet 15-16 oktober

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.