Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Förlängda restriktioner till följd av covid-19

Publicerad

(Ny version) Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå, de regionala skillnaderna är stora och större lokala smittutbrott förekommer. Vid en pressträff under torsdagen informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Folkhälsomyndighetens scenarier visar att det finns risk för ännu en smittspridningstopp under våren 2021. Ytterligare åtgärder kan snabbt behöva vidtas och anpassas utifrån hur smittspridningen utvecklas på nationell, regional och lokal nivå.

Mot denna bakgrund uppdrar regeringen åt länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla formerna för den redan befintliga regionala och lokala samverkan inför eventuell ökad smittspridning.

Myndigheterna ska inom ramen för uppdraget bland annat redovisa hur den gemensamma lägesbilden vad gäller smittspridningen och eventuellt behov av ytterligare smittskyddsåtgärder inom länet upprätthålls hos berörda aktörer såsom de regionala smittskydden, kommunerna och andra berörda aktörer.

Med regeringsuppdraget intensifieras samverkan mellan aktörerna, och den gemensamma beredskapen tydliggörs och stärks.

Regeringen har även beslutat att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla sin redovisning av hur tillsynen av den tillfälliga pandemilagen genomförs, men även hur länsstyrelserna anpassar sitt tillsynsarbete efter utvecklingen av smittspridningen. Detta för att säkerställa att reglerna upprätthålls i syfte att minska trängsel i berörda verksamheter, och i förlängningen minska risken för smittspridning.

Fortsatt uppmaning att hålla icke-nödvändig verksamhet stängd

Till följd av den allvarliga och osäkra situationen fortsätter regeringen att uppmana kommuner och regioner att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt begränsningsförordningen, stängd. Kommunala gym och sportanläggningar, badhus samt museer och konsthallar omfattas inte av uppmaningen då dessa verksamheter omfattas av begränsningsförordningen.

*Likt tidigare är det viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter i så stor utsträckning som möjligt under förutsättning att föreskrifter och allmänna råd kan följas. Detta gäller även för unga i gymnasieåldern. Det är dock inte läge att anordna tävlingar eller matcher.

Uppmaningen förlängs till 1 april och kan komma att förlängas ytterligare.

Vid pressträffen medverkade statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Rättelse 7 april

Stycket markerat med en asterisk (*) har omformulerats för ökad tydlighet.