Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Anpassning av restriktioner från 1 juli

Publicerad

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff under måndagen meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 1 juli, enligt steg 2 i regeringens plan.

Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Nu har över hälften av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att vi kan gå vidare med steg 2 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

Detta gäller från första juli

Deltagartaken för de arrangemang som faller in under begreppen allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs ytterligare. För inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus gäller maximalt 600 deltagare utan anvisad sittplats, respektive 3 000 deltagare som anvisas en sittplats.

För demonstrationer utomhus tillåts nu upp till 1 800 deltagare.

För motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus görs justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog och mark. Samtidigt höjs deltagartaket till 900 idrottsutövare.

Sektionering

Utöver höjda deltagartak kan även arrangemang anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd. Detta så att deltagare från olika sektioner inte ska kunna komma i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till arrangemanget. Då gäller deltagartaken för varje sektion. Varje sektion behöver ha separata in- och utgångar och ha tillgång till egna servicefaciliteter, som till exempel toaletter och i förekommande fall serveringsställen.

Mässor

Mässor, som är offentliga tillställningar, ska regleras särskilt på liknande sätt som regeringen tidigare valt att hantera reglerna för marknader och stadigvarande tivolinöjen. Det innebär att dessa bryts ut från regleringen om deltagartak som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället kommer mässor att träffas av regler som liknar de för marknader.

Privata sammankomster

Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. En sådan lokal eller område kan hyras ut till högst 50 personer.

Långväga kollektivtrafik

Regeringen avser fatta beslut om att upphäva reglerna om passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik från och med den 15 juli. Det innebär att de som organiserar långväga kollektivtrafik nu kan börja planera för att ta emot passagerare med full kapacitet.

Folkhälsomyndighetens beslut enligt planen
Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner har även Folkhälsomyndigheten fattat ett antal beslut om anpassningar och avvecklingar av restriktioner under steg 2 i planen. Det handlar bland annat om lättade begränsningar för serveringsställen avseende öppettider och sällskap, samt att rådet om att handla ensam och att inte vistas länge i butiker tas bort. Även råd till idrotts- och kulturföreningar och råd till individen avseende idrott tas bort. För mer information hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats.

De ändrade restriktioner som regeringen beslutar om, och som införs den 1 juli 2021, kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vilket kan innebära vissa fortsatta begränsningar beroende på lokalens, områdets eller utrymmets förutsättningar.

Vid pressträffen medverkade socialminister Lena Hallengren, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.