Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Ekologiskt jordbruk, handelsfrågor och kalkoner på jordbruksministermöte

Publicerad

När jordbruksministrarna möts i Bryssel den 19 juli ska de bland annat diskutera en handlingsplan för utvecklingen av det ekologiska jordbruket, handelsrelaterade jordbruksfrågor och ett antal djurskyddsfrågor. Den amerikanska jordbruksministern Tom Vilsack kommer även vara med på en informell lunch och diskutera hållbarhetsfrågor.

Foto: Europeiska unionens råd

Ekologiskt jordbruk

Jordbruksministrarna inleder mötet med att anta slutsatser om kommissionens handlingsplan för att utveckla den ekologiska produktionen i EU. I handlingsplanen finns åtgärder för att hjälpa ekologiska lantbrukare, producenter och handlare att hantera olika utmaningar i den ekologiska sektorn.

Regeringen välkomnar handlingsplanen men anser att den ska baseras på frivillighet. Regeringen anser att marknadsorientering, konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor samt stärkta miljö- och klimatambitioner ska vara vägledande.

Handelsrelaterade jordbruksfrågor

På möter kommer EU-kommissionen även informera om pågående diskussioner om jordbruksfrågor i världhandelsorganisationen WTO. Det är till exempel begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning av livsmedel i utvecklingsländer, tillträde till marknader och exportrestriktioner. Dessutom kommer ministrarna att få information om läget i olika frihandelsförhandlingar och om hur handeln med jordbruksprodukter utvecklas.

Ordförandeskapets arbetsprogram

Jordbruksministrarna kommer även få information om det slovenska ordförandeskapets program för det kommande halvåret. På jordbrukssidan kommer ordförandeskapet prioritera den pågående reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, långsiktig utveckling av landsbygden och handlingsplanen för ekologisk produktion.

Ändrade regler för fiskerikontroll, förhandlingarna om fiskemöjligheter för 2022 och förhandlingarna med Storbritannien är prioriterade frågor på fiskesidan.

Inom djur- växt- och livsmedelsområdet kommer ordförandeskapet prioritera frågor om lantbrukarnas ställning i livsmedelskedjan, ursprungsmärkning och arbetet med att förebygga förekomsten av farliga växtsjukdomar och afrikansk svinpest.

Förbättrat djurskydd för kalkonuppfödning och medborgarinitiativet End the Cage Age

Som en övrig fråga kommer Österrike ta upp hur djurskyddet kan förbättras för kalkoner då det saknas EU-regler om hur kalkoner ska hållas. Vidare vill Tyskland och Frankrike uppmana kommissionen att se över möjligheterna att förbjuda systematisk avlivning av tuppkycklingar i äggproduktionen.

EU-kommissionen kommer också informera ministrarna om ett medborgarinitiativ om att förbjuda burar för vissa djur som värphöns, slaktkycklingar, ankor, gäss och vaktlar.

Ambassadör Torbjörn Haak och lantbruksråd Fredrik Langdal representerar Sverige på mötet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om jordbruks- och fiskerådets möte 19 juli

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.