Minimilöner och insyn i lönesättningen på EU-möte

Publicerad

På mötet i EU:s sysselsättnings- och socialråd den 6 december förväntas ministrarna godkänna en allmän inriktning om direktivförslaget om tillräckliga minimilöner i EU. Ministrarna ska också ta ställning till direktivet om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen och anta slutsatser om hållbart arbete under hela livet samt om jämställdhetsaspekter av artificiell intelligens på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark träffar pressen rådsmötet.
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark träffar pressen inför rådsmötet. Foto: EU-representationen

Minimilöner

Ministrarna väntas att anta en allmän inriktning om minimilöner. EU-kommission presenterade ett förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU i oktober 2020. Målet med förslaget är att sätta en ram för att arbetstagare i EU ska få tillräckliga minimilöner som ger en rimlig levnadsstandard oavsett var i EU de arbetar. För att nå målet är syftet i förslaget att främja att minimilönerna hamnar på en lämplig nivå och att arbetstagare får tillgång till minimilönsskydd, i form av en lagstadgad minimilön eller löner som sätts enligt kollektivavtal.

Regeringen har agerat kraftfullt i förhandlingarna för att skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen. Ingenting i förslaget säger att ett medlemsland där lönesättningen enbart säkerställs genom kollektivavtal måste införa en lagstadgad minimilön eller att göra kollektivavtal allmänt tillgängliga. Med detta i åtanke ställer sig Sverige bakom rådets allmänna inriktning.

Insyn i lönesättningen

På mötet förväntas ministrarna också att anta en allmän inriktning om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen. Avsikten med förslaget, som presenterades av EU-kommissionen i mars 2021, att sätta krav för att uppfylla principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete med målsättningen att stänga lönegapet mellan kvinnor och män. För att nå detta föreslås olika åtgärder för ökad insyn i lönesättningen. Medlemsländerna uppmanas att införa metoder och verktyg som analyserar löneskillnader och bestämmelserna ska ge enskilda rätt till insyn i relevanta lönenivåer.

Regeringen har agerat aktivt i förhandlingarna för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen samt för att säkerställa att direktivet utformas på ett sätt som respekterar vårt nationella system och arbetsmarknadens parters autonomi. Trots att viktiga ändringar gjorts i förslaget kvarstår arbete i flera delar och Sverige kommer därför inte kunna ställa sig bakom rådets allmänna inriktning.

Därefter förväntas ministrarna även godkänna rådsslutsatser om hållbart arbete under hela livet samt om effekterna av artificiell intelligens för jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i sysselsättning, socialpolitik, sjukvård och konsumentrådet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.