Artikel från Statsrådsberedningen

”Hårdaste sanktionspaketet som EU någonsin beslutat”

Publicerad

Statsminister Magdalena Andersson deltog torsdagen den 24 februari i ett extrainsatt Europeiskt råd i Bryssel med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Europa.
– Ikväll har vi gett grönt ljus till det hårdaste sanktionspaket som EU någonsin beslutat, sade statsministern på en presskonferens efter mötet.

Magdalena Andersson
Statsminister Magdalena Andersson beskrev situationen i Europa som den värsta sedan andra världskriget. Foto; Europeiska rådet

Det var ett möte med en väldigt ödesmättad stämning, sade statsminister Magdalena Andersson, och beskrev situationen i Europa som den värsta sedan andra världskriget.

– Från EU har vi agerat snabbt, redan i tisdags enades vi om ett starkt sanktionspaket. Europeiska unionen står enigt kring att Rysslands agerande ska mötas kraftfullt och bestämt.

Sanktionerna riktas mot finanssektorn, energisektorn och transportsektorn och ska stoppa export av viktig teknologi, förklarade statsministern.

– Vi är också överens om att omedelbart börja förbereda nästa steg. Där ska vi också inkludera Belarus för deras aktiva roll på rysk sida.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy var med via länk i början av mötet.

– Han berättade om situationen i Ukraina. Och när vi sa hej då visste vi alla att det är inte självklart att vi ses igen, sade statsminister Magdalena Andersson.

Sanktioner mot Ryssland

Sanktionerna som den 25 februari formellt beslutades av EU:s utrikesministrar innefattar: 

 • Åtgärder mot lån till ytterligare privatägda banker
 • Åtgärder mot nya börsnoteringar av ryska statsägda företag och mot finansiering av vissa statsägda företag
 • Förbud mot nya bankinsättningar över EUR 100 000 av ryska medborgare i EU-banker
 • Förbud för värdepapperscentraler (Central Securities Depository - CSD) från att ha ryska kontoinnehavare
 • Förbud mot försäljning av obligationer denominerade i euro till ryska medborgare
 • Förbud mot export av viss teknologi till oljesektorn
 • Förbud mot att sälja eller tillhandahålla produkter och tjänster kopplade till flyg- och rymdindustrin
 • En skärpt och breddad exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden från EU till Ryssland
 • Förbud mot att exportera varor och teknologi som bidrar till Rysslands militära och teknologiska utveckling, eller utveckling i försvar och säkerhetsområdena

Sanktionerna omfattar även listningar i existerande sanktionsregim av ytterligare personer. De listade innefattar samtliga dumaledamöter som inte ännu sanktionslistas, ytterligare medlemma i Rysslands säkerhetsråd, samt belarusiska personer som underlättat invasionen av Ukraina. President Putin och utrikesminister Lavrov listas också och får sina eventuella tillgångar i EU-länderna frysta. Dessutom föreslås nya kriterier för listning av personer.

Den 23 februari beslutade EU:s utrikesministrar om följande sanktioner:

 • Förbud mot finansiering av Ryssland, ryska staten och den ryska centralbanken.
 • Förbud mot import från de två så kallade folkrepublikerna samt förbjud mot finansiering, finansiella tjänster, försäkring och återförsäkring relaterad till import av varor från de två regionerna.
 • Förbud mot att tillhandahålla finansiella tjänster till och finansiering av enheter i regionerna.
 • Förbud mot att exportera varor, teknologi eller tjänster inom områdena transport, telekommunikationer, energi och prospektering av olja, gas och mineraler till enheter i regionerna eller för användning i regionerna.
 • Förbud mot tjänster relaterade till turism i regionerna.