Artikel från Statsrådsberedningen

Stärkt partnerskap mellan EU och Afrikanska unionen

Publicerad

Stats- och regeringscheferna för EU och Afrikanska unionen, AU, träffas i Bryssel den 17-18 februari. Det är sjätte gången EU:s och AU:s ledare möts. Avsikten är att lägga en grund för ett förnyat och fördjupat partnerskap mellan de två unionerna. Ledarna väntas anta en gemensam deklaration om förstärkt samarbete inom en rad områden. Statsminister Magdalena Andersson företräder Sverige.

Magdalena Andersson
Statsminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU-ledarna träffar Afrikanska Unionen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Ledarna väntas diskutera hur de två unionerna kan arbeta tillsammans för att hantera gemensamma utmaningar och skapa större välstånd. I fokus står bland annat ett ambitiöst investeringspaket som tar avstamp i möjligheter och utmaningar inom ett antal områden, inte minst klimatförändringar och den pågående hälsokrisen. Mötet kommer också att handla om verktyg och lösningar i syfte att främja fred och säkerhet. 

Regeringen anser att mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors rättigheter, liksom alla andra aspekter av rättsstatliga principer och demokrati bör stå i centrum när ett starkare partnerskap med Afrika ska byggas. Detta lägger själva grunden för att kunna nå framgångar i fred och säkerhet såväl som i investeringar och tillväxt. Regeringen lägger också stor vikt vid grön omställning med klimatet i fokus och vid det hälsopaket som ska antas vid toppmötet.  

Tillsammans med ledande experter deltar alla stats- och regeringschefer i två tematiska rundabordssamtal.

Rundabordssamtalen har följande teman:

  • tillväxtfinansiering
  • hälso- och sjukvårdssystem och vaccinproduktion jordbruk och hållbar utveckling
  • utbildning, kultur, migration och rörlighet
  • stöd till den privata sektorn och ekonomisk integration fred, säkerhet och samhällsstyrning
  • klimatförändringar och energiomställning, digitalisering och transport

Statsminister Magdalena Andersson kommer att delta i rundabordssamtalen om tillväxtfinansiering och om utbildning, kultur, migration och rörlighet.

Deklarationen blir vägledande i partnerskapet mellan EU och AU de kommande åren. Till deklarationen, hör en rad annex som speglar rundabordssamtalens teman. 

Det senaste toppmötet mellan EU och AU ägde rum i Elfenbenskustens huvudstad Abidjan 2017.

EU AU Toppmöte
Toppmötet mellan EU och Afrikanska Unionen äger rum 17-18 februari i Bryssel Foto: Sveriges EU-representation

Mer om toppmötet mellan EU och Afrikanska Unionen