Regeringen i dialog om skogens roll i klimatomställningen

Publicerad

Den 26 april bjöd klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg in skogsindustrin och miljöorganisationer för dialog om skogen och klimatet.

Ministrarna sitter vid ett bord tillsammans med de andra deltagarna.
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg under mötet. Foto: Nicole Dreher Sköld/Regeringskansliet

Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen genom att driva på den gröna industriella revolutionen och skapa nya jobb i hela landet. Skogen spelar en viktig roll i detta och nu tas många initiativ inom området, inte minst på EU nivå. Därför bjuder regeringen in företrädare för miljöorganisationer och skogsindustrin till en dialog om hur skogsnäringen kan bidra till klimatomställningen och om de krav och möjligheter som omställningen innebär.

– De kommande 20–30 åren ska vi ersätta alla fossila bränslen och material med en cirkulär och biobaserad ekonomi. Skogen har en central roll både som kolsänka och som en källa till hållbart producerade råmaterial som ersätter fossilbaserade produkter, samtidigt som det inte får ske på bekostnad av den biologiska mångfalden. För att kunna hålla ihop alla frågor är det folkliga stödet och den folkliga förankringen avgörande, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Det är tydligt att i ett långsiktigt klimatarbete krävs att vi nyttjar skogens resurser för att ställa om. Samtidigt behöver vi hålla i och utveckla politiken för det hållbara skogsbruket, där jämställda mål för produktion och miljö är våra ledstjärnor. Ett aktivt och hållbart skogsbruk kan också bidra till en bättre biologisk mångfald genom ökade incitament för naturvård, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Deltagarna på mötet var Gustaf Lind, generalsekreterare WWF; Henrik Sjölund, vd Holmen; Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna; Erik Brandsma, vd Sveaskog; Ulf Larsson, vd SCA; Catrin Gustafsson, affärsområdeschef Södra Innovation Södra Skogsägarna; Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso; Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skog; Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen; Pär Lärkeryd, vd Norra skog.