Artikel från Statsrådsberedningen

Två månader kvar till Sveriges EU-ordförandeskap

Publicerad

Det är nu mindre än två månader kvar tills Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Under första halvåret ska Sverige hålla i ordförandeklubban vid cirka 2000 möten på olika nivåer inom EU:s ministerråd och driva EU:s agenda framåt.

– Vi har en unik möjlighet att vara med och föra saker framåt i frågor som är oändligt viktiga för Europas medborgare, säger Lars Danielsson, ambassadör vid Sveriges ständiga representation i Bryssel.

Den 1 januari 2023 tar Sverige över som EU-ordförande och kommer att leda arbetet i ministerrådet under ett halvår framåt. Just nu pågår planeringen inför ordförandeskapet, bland annat på den svenska EU-representationen i Bryssel där runt 200 personer arbetar med förberedelserna.

– Vi läser in oss på alla detaljer i de många lagstiftningsärenden som pågår och sätter oss in i vad ordföranderollen innebär, säger Lars Danielsson, ambassadör vid Sveriges ständiga representation i Bryssel.

Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Det är nästan 14 år sedan Sverige senast hade ordförandeklubban i rådet. Lars Danielsson menar att ordförandeskapet är viktigt för att ”betala tillbaka” till de övriga medlemsländerna.

– Vi har en unik möjlighet att vara med och föra saker framåt i frågor som är oändligt viktiga för oss, som klimat, energi, migration och säkerhet. Det är nu vi ska visa att vi verkligen är goda européer, samtidigt som vi fortsätter vara goda svenskar, säger Lars Danielsson.

Under de sex månader som Sverige är ordförande leder regeringen och Regeringskansliet flertalet av de möten som genomförs i ministerrådet. Totalt handlar det om cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg och cirka 150 informella möten och konferenser i Sverige.

Omvärldsläget är just nu utmanande, och en viktig del av förberedelserna är att vara beredd på att hantera oplanerade händelser.

– Aggressionen i Ukraina pågår och kan mycket väl göra så också under vårt ordförandeskap. Vi har skenande energipriser och risk för en ekonomisk nedgång som kan bli besvärlig. Det här måste vi kunna hantera samtidigt som vi också för hela det vanliga arbetet framåt. Så det blir en utmaning, men jag är övertygad om att vi kommer att klara det bra, säger Lars Danielsson.

Kort om ordförandeskapet

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023 sträcker sig mellan 1 januari och 30 juni, därefter tar Spanien vid som ordförande. Sverige har varit EU-ordförande två gånger tidigare: 2001 och 2009.