Innehållet publicerades under perioden

-
Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Färdplan life science – vägen till en nationell strategi

Publicerad

Sverige ska vara en ledande life science-nation. För att möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life science-sektor behövs en gemensam målbild – en strategi – och en enighet kring vilka insatser som behövs för att nå framåt.

Ladda ner: