EU Arctic Forum 3-4 oktober 2019

Uppdaterad

Det första EU Arctic Forum ägde rum i Umeå 3-4 oktober och samarrangerades av Sverige och EU (Europeiska kommissionen och EU:s utrikestjänst EEAS).

  • Foto: EU-kommissionen /Marjolein Koens-Schaddel

  • Foto: EU-kommissionen /Marjolein Koens-Schaddel

  • Foto: EU-kommissionen /Marjolein Koens-Schaddel

  • Foto: EU-kommissionen /Marjolein Koens-Schaddel

  • Foto: EU-kommissionen /Marjolein Koens-Schaddel

  • Foto: EU-kommissionen /Marjolein Koens-Schaddel

Utrikesminister Ann Linde stod värd tillsammans med representanter från EU:s utrikestjänst (EEAS) och EU-kommissionen. Till forumet var olika regeringsföreträdare, EU-representanter, företrädare för arktiska regioner och kommuner, civilsamhället, urfolk, forskare, studenter, näringslivet med flera inbjudna.

EU Arctic Forum hade tre komponenter: en högnivåsession med deltagande av utrikesministrar och ledande internationella experter (på förmiddagen den 3 oktober), en Arctic Stakeholder session med olika tematiska paneldebatter (på eftermiddagen den 3 oktober) och en urfolksdialog (på förmiddagen den 4 oktober).

Genomförandet av det första EU Arctic Forum visar på att EU har en central roll att spela bland annat vad gäller stöd till en hållbar utveckling och finansiering av innovation i Arktis. EU:s policy framgår av meddelandet ”An Integrated European Union Policy for the Arctic” som antogs den 27 april 2016. Detta följdes av rådslutsatser den 20 juni 2016. Meddelandet redogör för EU:s tre prioriterade politikområden för Arktis: klimatförändringar och skydd av den arktiska miljön, hållbar utveckling i och omkring Arktis och internationellt samarbete kring arktiska frågor.

Sveriges strategi för den arktiska regionen antogs 2011, och uppdaterades 2016 avseende klimat och miljö. Arbetet med en ny Arktisstrategi kommer att inledas under hösten. 

Sverige innehade det nationella ordförandeskapet i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council) 2017-2019. Barentsrådets utrikesministermöte, som avslutade det svenska ordförandeskapet, ägde rum i direkt anslutning till EU Arctic Forum i Umeå den 3 oktober. Nu har Norge tagit över det nationella ordförandeskapet i Barentsrådet.

Samordnare för det svenska arbetet med EU Arctic Forum är ambassadör Signe Burgstaller.