Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aktuellt från Kulturdepartementet

 • Regeringen bygger långsiktiga relationer för att motverka sexuella trakasserier

  Kultur-, demokrati-, och idrottsminister Amanda Lind bjöd in representanter från #metoo-uppropen för att lyssna var #metoo befinner sig två år efter #tystnadtagning.
  Kultur-, demokrati-, och idrottsminister Amanda Lind bjöd in representanter från #metoo-uppropen för att lyssna var #metoo befinner sig två år efter #tystnadtagning. Foto: Lena Sandstedt/Regeringskansliet

  Två år efter #tystnadtagning samlar kultur-, demokrati- och idrottsminister Amanda Lind samtliga #metoo-upprop under hennes ansvarsområden för att ta arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp vidare.

 • Regeringen har beslutat om public services nya sändningstillstånd

  Regeringen har beslutat om sändningstillstånd, medelsvillkor och krav på tillgänglighet till tv-sändningar för public service för åren 2020–2025. Besluten innebär att SR, SVT och UR ges långsiktiga förutsättningar att fortsätta utveckla en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst i ett föränderligt medielandskap.

  — Public service spelar en viktig demokratisk roll i vårt samhälle. Inte minst i vår tid behövs starka och oberoende medier i hela landet. Förändringarna i SVT:s, SR:s och UR:s uppdrag ger goda förutsättningar för ett modernt public service som är tillgängligt och relevant för publiken under flera år framåt, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Statens stöd till kulturskolan återinförs

För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala kulturskolans verksamhet, föreslår regeringen att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner kronor årligen.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med deltagare vid dialogmötet.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med deltagare vid dialogmötet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kultur i hela landet – dialog om kultursamverkansmodellen med regionala politiker

Onsdagen den 25 september samlades ett 40-tal regionpolitiker från hela landet till ett dialogmöte om kultursamverkansmodellen med kultur- och demokratiminister Amanda Lind och statssekreterare Helene Öberg.

Foto: Agnieszka Olek/Folio

Budgetsatsning på journalistik i hela landet

För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik i hela landet föreslår regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för innevarande år.

Särskild utredare Sigurd Heuman och idrottsminister Amanda Lind
Idag överlämnade särskild utredare Sigurd Heuman betänkandet - Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete (SOU 2019:24) till idrottsminister Amanda Lind. Foto: Tomas Johansson/Regeringskansliet

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

Utredningen om antidopning och dataskydd har överlämnat sitt betänkande Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete, där de föreslår en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Innehåll från Kulturdepartementet

Prenumerera

Totalt 2111 träffar.