Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ytterligare steg för att förbättra innovationsklimatet

Publicerad Uppdaterad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot Patentlagsutredningens (Ju 2012:12) slutbetänkande Ny patentlag (SOU 2015:41).

Utredningen föreslår ny patentlag och ny patentförordning. Syftet är i första hand att göra patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig. Dessutom föreslås vissa sakliga ändringar, bl.a. ytterligare anpassning till det enhetliga patentsystem som införs på EU-nivå. En moderniserad svensk patentlagstiftning kompletterar patentreformerna på EU-nivå.

– För att främja innovation, tillväxt och jobb så är det viktigt att patentlagstiftning är enkel och användarvänlig. Förslaget innebär en modernisering av lagstiftningen och regeringen kommer inom kort att remittera betänkandet., säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Utredningen har letts av f.d. justitierådet Severin Blomstrand. Hovrättsassessorn Isabel Anderson har varit utredningens sekreterare.

SOU 2015:41 Ny patentlag

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Claes Almberg
Kansliråd
Telefon (växel) 08-405 10 00