Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat att överlämna ett förslag till Lagrådet om att ensamstående kvinnor ska ges möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

Att bli förälder är för många människor en viktig del av livet. Det är angeläget att det finns möjligheter även för ofrivilligt barnlösa ensamstående kvinnor att få barn. Lagstiftningen som reglerar dessa möjligheter ska utgå från barnets bästa, likabehandlingsprincipen och utvecklas i takt med samhället i övrigt. Samhällets bidrag för att tillgodose någons önskan att få barn måste alltid ske med barns bästa i fokus.

Regeringen föreslår nu att ensamstående kvinnor ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som finns för gifta par, registrerade partner och sambor. En ensamstående kvinna som genomgår en sådan behandling blir barnets enda rättsliga förälder om förslaget genomförs.

– Familjer kan se ut på olika sätt och många barn växer i dag upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Det är hög tid att ensamstående kvinnor ges samma möjlighet till assisterad befruktning som gifta, registrerade partner och sambor. Förslaget innebär att Sverige äntligen får en tidsenlig lagstiftning på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Lagrådsremiss: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Tf pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00