Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre villkor för kooperativa företag

Publicerad

Regeringen har beslutat om propositionen Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Propositionen innehåller förslag till förbättringar och förenklingar av lagstiftningen i syfte att stärka kooperativt företagande.

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. Bara de 18 största kooperativa företagen omsätter nära 250 miljarder kronor och har cirka 60 000 anställda. Nu moderniseras lagstiftningen för att svara mot samhällsutvecklingen och utvecklingen på närliggande rättsområden, främst aktiebolagsrätten.

– Kooperativa företag gör en viktig insats på arbetsmarknaden och därför är jag glad över att skapa bättre möjligheter för företagen att växa och anställa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innehåller förändringar på en rad områden:

  • Kapitalförsörjningen underlättas genom att föreningarna får anta så kallade investerande medlemmar, som inte deltar aktivt i verksamheten utan bara bidrar med en kapitalinsats.
  • Beslutsfattandet i föreningarna förenklas på flera sätt. Det nuvarande tvåstämmokravet för att ändra stadgarna tas bort och ersätts med ett krav på beslut på en stämma med två tredjedelars majoritet.
  • Reglerna om föreningarnas organisation blir flexiblare.

Förslagen gäller för alla ekonomiska föreningar oavsett storlek och bransch. De gynnar både den traditionella kooperationen inom exempelvis jordbruk och detaljhandeln och den framväxande kooperativa rörelsen inom bland annat välfärdssektorn.

Den förändrade lagstiftningen är den största reformen på föreningsrättens område sedan lagen om ekonomiska föreningar infördes år 1987. Regeringens förbättringar har länge varit efterfrågade av de kooperativa företagen.

Regeringen föreslår att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli 2016.

Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Fakta om ekonomiska föreningar och kooperativt företagande

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som till exempel konsumenter, leverantörer eller med egen arbetsinsats.

I Sverige finns det i dag cirka 15 000 ekonomiska föreningar.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Matz
Ämnesråd
Telefon 08-405 36 16
Erik Hällströmer
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 32 02