Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Forskningsprogram om rasism inrättas

Publicerad

En viktig grund för arbetet mot rasism är kunskap. Regeringen ger nu i uppdrag till Vetenskapsrådet att i samråd med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlysa medel för ett nationellt forskningsprogram om rasism. Programmet ska omfatta 20 miljoner kronor per år från och med 2016.

För att kunna motverka rasism måste bidragande orsaker på både det individuella och det strukturella planet förstås. Det kräver kunskap och metoder som är vetenskapligt förankrade. Regeringen ger därför Vetenskapsrådet i uppdrag att i samråd med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlysa medel för att stärka forskning inom området rasism.

Utlysningen ska skapa ett brett och tvärvetenskapligt sammanhållet forskningsprogram med fokus på rasism. Programmet ska utveckla kunskap och metoder som är vetenskapligt förankrade. Det ska samla och stärka svensk forskning på området men även ha en internationell prägel.

- Många människor har under historien förföljts, förtryckts och mördats på grund av rasismen. Nu ser vi oroande mönster i Sverige och Europa som tyder på att rasismen växer sig starkare. För att långsiktigt kunna bekämpa rasismen behöver vi bygga vårt arbete på kunskap. Därför inrättar vi nu ett forskningsprogram om rasism, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Genom utlysningen ska forskning inom områden av relevans för förståelsen av bakgrunden till rasism, dess utveckling över tid och dess konsekvenser för människor och samhällen sammanföras och bilda grund för vidareutvecklingen av ett samhällsrelevant forskningsområde.

Forskningsprogrammet är en av två kopplade kunskapsinsatser som genomförs av regeringen. Den andra åtgärden är det uppdrag som gavs i juni 2015 till Göteborgs universitet om att sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.