Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Id-kapningar kriminaliseras

Publicerad

Allt fler svenskar råkar ut för att få sin identitet kapad. Regeringen har i dag, torsdagen den 11 februari, beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken – olovlig identitetsanvändning.

I dagens öppna samhälle finns det stora möjligheter att skaffa sig information om andra personer. Det är enkelt att få fram uppgifter om någon annans identitet, adress och ekonomiska förhållanden. Därmed har det också blivit lättare att utge sig för att vara någon annan och använda hans eller hennes identitet i olika sammanhang.

I dag finns det inte någon straffbestämmelse som direkt skyddar den som får sin identitet utnyttjad. Oavsett om det sker i vinstsyfte (bedrägeri) eller i trakasserande syfte så står den person som får sin identitet utnyttjad i regel utan straffrättsligt skydd. Regeringen föreslår därför att ett nytt brott införs i brottsbalken: olovlig identitetsanvändning. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och skydda den vars integritet kränks på detta sätt.

– Att ta över en annans identitet är inte straffbart i dag. Regeringen täpper nu till en lucka i lagstiftningen genom att kriminalisera ett vardagsbrott som vi ser ökar för varje år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Vi har valt att gå längre med lagförslaget än vad som först var tänkt. Den som förföljer en person genom bland annat id-kapning kommer även att kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna är ett led i en upprepad kränkning av personens integritet, fortsätter Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär bland annat följande.

  • För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne.
  • Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.
  • Det föreslås även att brottet olaga förföljelse ska omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagrådsremiss: Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh