Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagförslag om enhetligt patentsystem

Publicerad

Snart införs ett enhetligt patentsystem i EU. Nu föreslår regeringen ökad rättssäkerhet för användare av det nya systemet.

Dagens europeiska patentsystem är splittrat. Den som har ett europeiskt patent måste följa olika procedurer i varje land för att patentet ska få verkan där. Om en tvist uppstår om ett patent kan fallet prövas samtidigt i olika länder med risk för olika utgång. Det är dyrt, krångligt och rättsosäkert jämfört med andra patentmarknader, såsom USA och Japan.

När det enhetliga patentsystemet införs kan den som vill ha och behålla ett enhetligt patent med verkan i nästan hela EU göra detta i ett enda förfarande. Efter förslag från Sverige blir patentavgifterna låga. En gemensam patentdomstol inrättas för att pröva tvister.

Lagförslagen innehåller:

  • Ett skyddsnät för de som fått ett europeiskt patent och begär att det ska ha verkan i nästan hela EU.
  • Ett skydd för affärshemligheter som patentdomstolen får tillgång till.

Genom att öka rättssäkerheten ytterligare kompletterar lagförslagen de tidigare ändringar som banat väg för Sveriges formella anslutning till systemet.

– Det nya patentsystemet ger små och stora företag bättre möjligheter att uppfinna, investera, växa och nyanställa. Utveckling och spridning av grön teknik främjas också, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Det enhetliga patentsystemet väntas träda i kraft under 2017.

Lagrådsremiss: Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Pehrsson
Pressassistent, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Claes Almberg
Kansliråd
Telefon 08-405 84 94