Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En ny lag om personnamn

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 14 april, beslutat att överlämna ett förslag till Lagrådet om en ny lag om personnamn. Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn, att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde och att förenkla hanteringen av namnärenden.

Personnamn är en viktig och naturlig del av vårt samhälle. Ett namn är något som ger individen en identitet och en möjlighet att visa samhörig-het med en viss familj och släkt. Personnamn bidrar även till att skapa vår gemensamma identitet.

– Den nuvarande namnlagen har varit i kraft i över 30 år. Lagen har kritiserats under en längre tid, bland annat för att den begränsar enskildas möjligheter att fritt välja namn. Det är därför glädjande att nu kunna presentera en ny, modern lag om personnamn som ger enskilda större frihet att själva välja sitt namn och medlemmar i samma familj bättre förutsättningar att uppnå den namngemenskap de önskar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagen innebär bland annat att:

  • Alla efternamn ska förvärvas genom ansökan. Automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption avskaffas.
  • Det ska finnas många möjliga efternamn att förvärva, bl.a. ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria för alla. Det ska också bli möjligt med ett dubbelt efternamn.
  • Det ska inte längre vara möjligt att ta nya mellannamn, men den som redan har ett mellannamn får behålla det.
  • Det ska bli enklare att byta förnamn och efternamn.
  • Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagrådsremiss: En ny lag om personnamn

Frågor och svar om en ny lag om personnamn

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Linnéa Brossner
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00