Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lättare för fordringsägare inom EU att driva in skulder över gränserna

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kvarstad på bankmedel.

EU antog i maj 2014 en förordning om kvarstad på bankmedel inom EU (kvarstadsförordningen). Det gemensamma för­far­andet syftar till att göra det lättare för fordringsägare inom EU att driva in sina fordringsanspråk över gränserna för att förhindra att gäldenärer snabbt flyttar sina bankmedel mellan bankkonton i olika medlemsstater för att slippa undan att betala sina skulder.

Lagändringarna som krävs för att kvarstadsförordningen ska kunna användas i Sverige föreslås träda i kraft den 18 januari 2017.

Prop. 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Linda Billung
Rättssakkunnig
Telefon 08-405 47 58