Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Magnus Larsson ny generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Magnus Larsson till ny generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier. Magnus Larsson tillträder den 1 september.

– En av regeringens viktigaste prioriteringar är att bygga ett Sverige som håller ihop. För att lyckas behöver vi medborgare som klarar av att kritiskt navigera i ett samhälle fyllt av information och budskap. Magnus Larsson har en djup förståelse och erfarenhet av att utveckla den typen av arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Myndigheten för tillgängliga medier har ett mycket viktigt uppdrag att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättning, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att tillsammans med myndighetens medarbetare fortsätta att utveckla detta betydelsefulla arbete, säger Magnus Larsson.

Information om Magnus Larsson

Magnus Larsson är sedan 2010 generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv. Innan dess var han direktör på Granskningsnämnden för radio och tv, samt vikarierande generaldirektör på Radio- och tv-verket. Han har juristexamen från Uppsala universitet och har tjänstgjort som bland annat hovrättsassessor vid Svea hovrätt och tingsfiskal vid Nacka tingsrätt.

Information om Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska i samverkan med landets bibliotek arbeta för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till litteratur. Inom myndigheten finns taltidningsnämnden, som har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar genom att lämna statligt stöd för utgivning av taltidningar. Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom MTM.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.